lvruen

Siltuma un siltuma atgūšanas iekārtas

ENERGY PROZONE  

Dzesēšanas jauda: 43 kW ÷ 969.3 kW
Siltuma jauda: 50.5 kW ÷ 963.3 kW
Vasaras siltuma jauda: 57.1 kW ÷ 1277 kW

ENERGY PROZONE W 

Dzesēšanas jauda: 53.6 kW ÷ 605.7 kW
Siltuma jauda: 68.3 kW ÷ 718.8 kW
Siltuma atgūšanas jauda: 68.5 kW ÷ 784.5 kW

ECO2 AX HEAVY 

Siltuma jauda: 51 kW ÷ 67 kW