lvruen

Daudzstāvu dzīvojamā māja ar pirmsizglītības iestādi.

Komprēsijas iekārta «THERMOCOLD» MARA EXR nodoršina vasaras laikā komfortablu temperatūru telpās p[ateicoties dzesēšanas funkcijai, tajā pašā laikā, izmantojot siltuma atgūšanu, saražo kārsto ūdeni.

Ziemas laikā ar funkciju «sildišana» MARA EXR nodrošina ēku ar apkuri, ka arī saražo kārsto ūdeni.

Iekārtas darbību nodrošina kompresori DANFOSS, automātika EMERSON DIXELL
Uzstadītās iekārtas jauda: Dzesēšanas = 37 kW, sildīšanas = 42 kW, dzeramā kārstā ūdens = 46 kW