lvruen

A/S «LATVIJAS GĀZE» administratīvā ēka Bauskas nodaļa.

 Uzstadīta Gaiss-ūdens kompresijas iekārta«THERMOCOLD» DOMINO nordošina biroju ar dzesēšanas jaudu vasaras periodā. Gaisa dzesēšana notiek ar lokāliem iekšējiem blokiem (Fancoils), ar gaisa apstrādes iekārtas palidzību caur dzesēšanas kaseti.
Kopēja dzēsēšanas jauda iekārtai ir 78 kW.