lvruen

ES regulas ErP 2015 compliant

Izmaiņas nes iespējas: jauno enerģētikas klasifikāciju

Apkures sistēmas tirgus mainīsies ar jauno ES regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 par ekodizainu un energo klases marķēšanu, kas saistīti ar visām iekārtām, paredzētas apkures un karstā sanitārā ūdens sagatavošanai.

Visi THERMOCOLD iekārtas ir izstrādāti un ražoti pilnīgi saskaņā ar jaunajiem standartiem ErP 2015 compliant, videi draudzīgu dizainu (ekodizainu) un enerģijas klasifikācijas etiķetēm (marķēšanas), kas ieviesti ar Eiropas regulām no 2015. gada 26. septembra.